Kancelaria Podatkowa

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
- KSIĘGOWA
- INFORMATYCZNA
- PRAWNA

Kancelaria Podatkowa Marzena Kolibabska

Podstawowym celem firmy jest dostosowanie naszych usług do potrzeb Klientów.

Wyróżnia nas przede wszystkim indywidualne podejście do Klienta.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne pozwalające zapewnić poprawność, poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów.

Współpracujemy z doświadczonymi informatykami i prawnikami, zapewniającymi naszym Klientom komfortową obsługę informatyczną i prawną.

Ciągle poszerzamy swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Stale współpracujemy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Usługi księgowe i kadrowe realizujemy na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Ministra Finansów Nr 27010/2008. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Obsługujemy klientów z całej Polski!

Zapraszamy do współpracy.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności: 

 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia 
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Księgi handlowe

  W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:

 • Ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Rozliczenia podatku dochodowego
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28
 • Kadry i płace

  W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
 • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Kontakt


  Kancelaria Podatkowa Marzena Kolibabska
  ul. Westerplatte 1j
  26-300 Opoczno
  Zapraszamy do kontaktu
  tel.: 507 157 903
  email: kancelaria@podatkowa24.pl
  formularz: